Twoje centrum BHP
facebook

Rękawice

Podział rękawic ze względu na stopień zagrożenia według dyrektywy 89/686/EWG obowiązującej w unii europejskiej.

Rękawice dzielą się na trzy kategorie, w zależności od tego, przed jakiego rodzaju ryzykiem, czy niebezpieczeństwem mają chronić nasze ręce

KATEGORIA 1
Rękawice używane w sytuacjach niskiego ryzyka. Przykładem jest większość zwykłych rękawic roboczych oraz rękawic do prac domowych, używanych w celu ochrony przed środkami czyszczącymi i wodą. Chronią przed działaniem temperatur nie przekraczających + 50oC. Nie wymagają certyfikacji.

Rękawice zabezpieczają przed:

KATEGORIA 2
Rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani bardzo wysokie. Rękawice tej kategorii muszą być oznakowane piktogramem pokazującym funkcje ochronne danej rękawicy. Wymagana jest certyfikacja.

KATEGORIA 3
Rękawice używane w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia (np. przy pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami, itp.). Wymagana jest certyfikacja.

Normy europejskie i znaczenie piktogramów

mlotRękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma ta odnosi się do wszystkich typów rękawic ochronnych w zakresie oddziaływań fizycznych i mechanicznych w postaci tarcia, przecięcia, przekłucia i rozdzierania.
PoziomyWymagania
0 do 41. Odporność na ścieranie
0 do 52. Odporność na przecięcie ostrym przedmiotem
0 do 43. Odporność na rozdzieranie
0 do 43. Odporność na przebicie

kwasRękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Norma ta dotyczy odporności tworzyw wchodzących w skład rękawic odpornych na przesiąkanie związków chemicznych. Rękawice, która uzyska wskaźnik przenikania (tabela poniżej) co najmniej 2 przy kontakcie z trzema substancjami testowymi (tabela poniżej), uważana jest za odporną na działanie związków chemicznych.

Czas przebicia mierzony w minutachWskaźnik przenikania
>101
>302
>603
>1204
>2405
>4806
Kod literowySubstancja testowa
AMetanol
BAcetol
CAcetonitryl
DChlorek metylu
EDwusiarczek węgla
FToluen
GDwuetyloamina
HCzterowodorofuran
IOctan etylu
Jn-Heptan
KSoda kaustyczna 40%
LKwas siarkowy 96%

mikroRękawice chroniące przed mikroorganizmami.

zimaRękawice chroniące przed niską temperaturą. Norma ta określa wymagania i metody badań rękawic chroniących przed zimnem przekazywanym konwekcyjnie lub za pośrednictwem przewodzenia do -50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub z działalnością zawodową.
PoziomyWymagania
0 do 41. Odporność na zimno konwekcyjne
0 do 42. Odporność na zimno kontaktowe
0 do 13. Nieprzemakalność

radioRękawice chroniące przed skażeniami promieniotwórczymi.

ogienRękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi Norma EN407 określa metody badań, wymagania ogólne i poziomy właściwości termicznej oraz sposób oznakowania rękawic ochronnych przed gorącem i/lub ogniem. Stosuje się ją do wszystkich rękawic, które powinny chronić przed gorącem i/lub płomieniami pod jedną lub wieloma następującymi formami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski stopionego metalu, duże rozpryski stopionego metalu.
PoziomyWymagania
0 do 41. Niepalność
0 do 42. Odporność na ciepło kontaktowe
0 do 43. Odporność na ciepło konwekcyjne
0 do 44. Odporność na promieniowanie cieplne
0 do 45. Odporność na drobne rozpryski ciekłych metali
0 do 46. Odporność na duże rozpryski ciekłych metali

pradRękawice chroniące przed elektrycznością statyczną.

nozRękawice chroniące przed ukłuciami i przecięciami nożami ręcznymi.

pilaRękawice chroniące przed przecięciem piłą mechaniczną. Przy piktogramie powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony, czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie, tj. klasa 1: 20 m/s, klasa 2: 24 m/s, klasa 3: 28 m/s.

choinkaRękawice elektroizolacyjne do prac pod napięciem elektrycznym.

foodRękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością.

EN 455Rękawice medyczne jednorazowego użytku.
EN 12477Rękawice ochronne dla spawaczy.
EN 10819Rękawice chroniące przed zagrożeniami związanymi z wibracjami.

Tabela odporności chemicznej

***bardzo dobra, **dobra, *średnia, -nie stosować
Nazwa związkuLateks naturalnyNeoprenNitrylPVC Winyl
Aceton*****--
Aldehyd benzoesowy--*-
Aldehyd mrówkowy do 30%************
Aldehyd octowy (lub acetlaldehyd)*******-
Alkohol amylowy************
Alkohol benzylowy*******
Alkohol butylowy (lub n-butanol)************
Alkohol dwuacetanowy******-*
Alkohol etylowy (lub etanol)************
Alkohol izobutylowy (lub izobutanol)************
Alkohol metylowy (lub metanol)************
Alkohol oktylowy********
Anilina*****-
Asfalt-****-
Azotan amonowy
************
Azotan potasowy
************
Azotan sodowy
************
Azotan wapienny
************
Benzen--*-
Benzyna-******
Bezwodnik kwasu octowego 50%
************
Boraks************
Bromki*********-
Buraki************
Chlor-*********
Chlorek amonu
************
Chlorek cyny
**********
Chlorek fenylu
-**-
Chlorek metylenu
-**-
Chlorek niklu
************
Chlorek potasu
************
Chlorek sodu
************
Chlorek wapnia
************
Chloroaceton******--
Chloroform-***-
Cyjanek potasu
************
Cykloheksan-***-
Cykloheksanol************
Cykloheksanon**--
Czterohlorek węgla
-****
Czterochloroetylen-****
Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)
***--
Detergenty gospodarcze
*********
Drób*******-
Dwubutyloeter-****-
Dwubutyloftalan******-
Dwuchlorek etylenu
--*-
Dwuchlorek propylenu
--*-
Dwuchroniam potasu
**********
Dwuetanolamina************
Eter naftowy
-*****-
Eter siarkowy (farmakologiczny)
********
Etyloamina******
Etyloanilina********
Farba glicerynowo-ftalanowa
-*****
Farba wodna************
Farby (farby do włosów)************
Fluorofosforan wapnia************
Formalina (lub formaldehyd)************
Fosforan trójbutylowy******
Fosforan trójfenylowy********
fosforan trójkrezylowy**********
Fosforan potasu************
Fosforay sodu************
Glikole************
Heksan-*****
Izobutyloketon*****--
Kreozot**********
Krezol-*********
Krzemiany************
Ksylen-***-
Ksylofenyl-*****
Kwas azotowy 20%******
Kwas borowy stężony************
Kwas bromowodorowy******
Kwas chlorowodorowy 30% i 5%***********
Kwas chromowy--***
Kwas cytrynowy************
Kwas fluorowodorowy 30%**********
Kwas fosforowy************
Kwas karbolowy*******
Kwas mlekowy 85%**********
Kwas mrówkowy 90%-****
Kwas octowy lodowaty*********
Kwas oleinowy********
Kwas siarkowy rozcieńczony (akumulatorowy)************
Kwas siarkowy stężony-*-**
Kwas stearynowy*********
Kwas szczawiowy************
Kwas winowy************
Kwaśny węglan potasu************
Kwaśny węglan sodowy************
Manganian potasowy************
Masło-*******
Metyloamina***********
Metyloanilyna********
Metylocyklopentan-*****
Metyloetyloketon****--
Metyloizobutyloketon***--
Metylooctan******
Mleko i produkty mleczne*******-
Monoetanolamina************
Mrówczan metylu******
Nafta-*****
Naftalen-****
Napoje alkoholizowane************
Napoje bezalkoholowe************
Nawozy************
N-butyloamina************
Nitrobenzen-**-
Nitropropan******-
Ocet i przyprawy***********
Octan amonu************
Octan amylu-***
Octan butylu-***
Octan etylu-***
Octan potasu************
Octan wapnia************
Olej arachidowy-*******
Olej lniany-*******
Olej napędowy-*****
olej parafinowy-*****
Olej rycynowy-******-
Olej rzepakowy-****-
Olej sosnowy-*****
Olej turbinowy-*****
Olej z oliwek-*******
Oleje chłodząco-smarujące-*********
Oleje hydrauliczne (ropa naftowa)-*****
Oleje napędowe DIESEL-*****
Środki chwastobójcze************
Terpentyna-*****
Tlenek magnezowy************
Tłuszcze mineralne-*****
Tłuszcze zwierzęce*******-
Toluen*****
Trójchloroetylen-**-
Trójetanoloamina 85%************
Trójbenzen-****
Trójnitrotoulen-****
Utrwalacze************
Wapno gaszone************
Wapno palone************
Węglan amonu************
Węglan potasu************
Węgaln sodowy************
Woda królewska-****
Woda utleniona*******-
Wodorosiarczyn sodowy************
Wodorotlenek amonowy stężony************
Wodorotlenek wapnia************
Wybielacz************
Żywice poliestrowe-****