Twoje centrum BHP
facebook

Właściwy dobór sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości gwarancją bezpieczeństwa

Systemy chroniące przed upadkiem składają się z różnych produktów przystosowanych do zagrożeń, które mogą się pojawić.

Produkty te (szelki bezpieczeństwa, systemy samozaciskowe na prowadnicy, systemy ustalające pozycję przy pracy, amortyzatory, urządzenia samohamowne, akcesoria) podlegają normom europejskim z zakresu środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości

Dyrektywa

Dyrektywa 89/686 przeznaczona jest dla producentów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i ustala warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku. Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Normalizacja

Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą 89/686 i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE.

Kategorie

W zależności od rodzaju ryzyka do zabezpieczenia, dyrektywa określa kategorie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i ustala odpowiednie obowiązki dla producenta.

Środki ochrony indywidualnej kategorii 3

Są to produkty, zapewniające ochronę przed wypadkami o najwyższym stopniu zagrożenia. Produkty kategorii 3 zabezpieczają przed ryzykiem śmierci lub trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia zdrowia użytkownika.

Procedura certyfikacji

Przed wprowadzeniem na rynek środków ochrony indywidualnej kategorii 3, producent musi wystąpić do notyfikowanej, posiadającej upoważnienie instytucji, o sprawdzenie zgodności produktu z odpowiednią normą. W wyniku tego, laboratorium, po szczegółowym zapoznaniu się z pełną dokumentacją techniczną, wydaje producentowi poświadczenie o przeprowadzeniu badań CE na zgodność typu.

Kontrola gotowych produktów

W celu zagwarantowania jednorodności wytwarzanych artykułów, producent podlega procedurom kontrolnym:

Kontrola ta dokonywana jest przez notyfikowaną, niezależną instytucję.

Wszystkie produkty zabezpieczające przed upadkiem z wysokości podlegają normom europejskim. Poniżej przedstawiamy skrótową prezentację każdej normy i przykład użytkowania.

Normy mające zastosowanie do wszystkich produktów

EN363: Systemy powstrzymywania spadania
Zestaw sprzętu ochrony indywidualnej zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, połączony miedzy sobą i przeznaczony do powstrzymania upadku. System powstrzymujący upadek musi składać się co najmniej z szelek bezpieczeństwa i systemu hamującego.

EN364: Metody badań
Norma ta opisuje metody badań dla poszczególnych środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości jak również aparaturę służącą do tych badań.

EN365: Wymagania ogólne dotyczące instrukcji użytkowania oraz oznakowania
Norma ta przedstawia opis oznaczeń, które powinny znaleźć się na sprzęcie powstrzymującym upadek z wysokości jak również informacji, które obowiązkowo powinny zostać umieszczone w instrukcji użytkowania.

Normy szczegółowe

EN353-2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą System składający się z ruchomego urządzenia z automatyczną blokadą, współpracującą ze swoją giętką prowadnicą zabezpieczającą (lina, lina metalowa, itp.). System może być uzupełniony amortyzatorem upadku. Np.: do poruszania się w pionie lub na pochyłych powierzchniach z dużą możliwością przemieszczania się.

EN354: Liny bezpieczeństwa
Elementy łączące lub składowe jakiegoś systemu. Liną bezpieczeństwa może być lina z włókien syntetycznych, lina metalowa, taśma lub łańcuch. UWAGA: Linka bez amortyzatora nie może być stosowana jako system zatrzymujący upadek.

EN355: Amortyzatory
Składniki systemu hamującego upadek, które gwarantują zatrzymanie upadku z wysokości przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa, zmniejszając powstałą energię uderzenia.
UWAGA: Jeżeli używamy amortyzatora wraz z lin, maksymalna długość zestawu nie może przekroczyć 2m.

EN358: Systemy ustalające pozycję przy pracy
System ustalający pozycję przy pracy składa się z elementów (pas i lina ustalająca pozycję przy pracy), które są połączone ze sobą w taki sposób, aby tworzyć całościowe wyposażenie.

EN360 Urządzenia samohamowne
Urządzenia chroniące przed upadkiem z funkcją automatycznej blokady i systemem automatycznego naprężania oraz zwijania liny. Urządzenia samohamowne może być uzupełnione amortyzatorem upadku.

EN361 Szelki bezpieczeństwa
System opasujący ciało, przeznaczony do powstrzymywania upadku. Szelki bezpieczeństwa mogą być skonstruowane z taśmy, klamer i innych elementów odpowiednio umieszczonych i dopasowanych do ciała osoby tak, aby zatrzymać ją w czasie upadku i bezpośrednio po nim.

EN362 Łączniki
Elementy łączące lub składowe systemu. Łącznikiem może być zatrzaśnik lub hak.

EN813 Uprząż biodrowa